Liikuntakaveri erityislapselle/nuorelle

Hei,
Suomen Paralympiakomitean koordinoimassa Valtti-ohjelmassa etsitään liikuntaharrastusta erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille. Mikkeli on mukana toiminnassa jo neljättä vuotta. Xamk:n erityispedagokiikan opiskelijat toimivat Valtteina, jotka ovat kannustajia ja ns. harrastuskoordinaattoreita lapselle/nuorelle.

Syksyllä 2021 Valtti tutustuu eri liikuntaharrastuksiin yhdessä 6-23 –vuotiaan erityistä tukea tarvitsevan lapsen tai nuoren kanssa, tavoitteenaan löytää tälle oma harrastus. Lisätietoa ohjelmasta löytyy allaolevasta VALTTI PERHEILLE -tiedosto

HAKU ohjelmaan on auki 1.3.-30.4.2021 tästä linkistä: https://link.webropolsurveys.com/s/haluan-oman-valtin-hakulomake

Mikkelin alueen valttikoordinaattorina toimii viestin lähettäjä, johon voi halutessaan olla yhteydessä puhelimitse tai sähköpostitse.


Liikunnallisin terveisin,

Matti Poutiainen
Erityisliikunnanohjaaja
Maaherrankatu 9-11
50100 Mikkeli
P. 044 794 2406
matti.poutiainen@sivistys.mikkeli.fi
www.mikkeli.fi

Haluatko löytää itsellesi liikuntaharrastuksen
Valtin avulla?
– Haku Valtti-ohjelmaan on auki 1.3.–30.4.2021

https://link.webropolsurveys.com/s/haluan-oman-valtin-hakulomake

Valtti-ohjelmassa henkilökohtainen ohjaaja eli Valtti toimii harrastuksen pariin saattajana
erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tai nuorelle. Valtti-ohjelmaan voivat hakea
mukaan 6–23-vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret. Hakuvaiheessa
etusijalla ovat ne, joilla ei vielä ole liikuntaharrastusta tai jotka eivät vammansa tai
pitkäaikaissairauden takia tiedä mitä voivat harrastaa tai mikä liikuntamuoto sopii
omalle toimintakyvylle.
Valtit ovat pääasiassa kuntoutus- ja liikunta-alan opiskelijoita. Valttina toimiminen
kerryttää opiskelijalle opintopisteitä ja suurin osa suorittaa Valttina toimimisen opinnoissaan
syksyllä 2021, jolloin liikuntakokeilut pääasiassa toteutetaan.
Valtti toimii ohjattavansa liikuntakaverina, ohjaajana, tukihenkilönä ja neuvonantajana.
Ohjelma etenee siten, että hakuajan jälkeen muodostetaan Valtti-parit. Jos Valtti
löytyy, hän ottaa yhteyttä ohjattavaansa viimeistään syyskuun aikana. Valtti tutustuu
ensin ohjattavaansa ja laatii vähintään neljän kerran liikuntakokeilusuunnitelman.
Kokeilujaksot dokumentoidaan valokuvin ja harrastekokeilupäiväkirjaan. Niitä hyödynnetään
viimeisellä tapaamiskerralla, kun mietitään, mikä onnistui ja miten harrastusta
voisi jatkaa. Tavoitteena on löytää liikunnallinen harrastus.
Perheet vastaavat itse ohjattavan liikuntakokeilujen kuluista, avustajasta, osallistujan
vakuutuksesta ja matkoista harrastuspaikalle.
Lisätiedot: Paralympiakomitea, lasten ja nuorten liikunnan suunnittelija
Kaisa Kiri, kaisa.kiri@paralympia.fi, puh. 050 436 7621

Haku Valtti-ohjelmaan on auki 1.3.–30.4.2021 osoitteessa
www.paralympia.fi