Tiedote kuljetusoppilaista

Kaikkien kuljetusoppilaiden kuljetustiedot löytyvät Wilmasta. Kuljetustietoihin voi vielä tulla muutoksia. Aikataulut löytyvät LOMAKKEET -otsikon alta nettiwilman https://wilma.mikkeli.fi kautta. Lomakkeen nimi on "Opiskelijan perustiedot" Mobiiliversiolla näitä lomakkeita ei näy.

Huoltajat opastavat lastaan asianmukaiseen käyttäytymiseen ja turvallisuuteen koulumatkojen aikana
Huoltajat selvittävät joukkoliikenteen aikataulut ja harjoittelevat joukkoliikenteellä kulkemista yhdessä oppilaan kanssa. Erillisillä tilausajoilla kulkevien oppilaiden osalta noutoajat ja paikat näkyvät Wilmassa.
Huoltajat ilmoittavat taksikuljetusmuutoksista välittömästi suoraan liikennöitsijälle, jos kyseessä on samaa tai seuraavaa päivää koskeva muutos.
Mikäli huoltajalla on tiedossaan pitempiaikainen poikkeama lapsen taksikuljetuksen tarpeeseen, tulee siitä ilmoittaa koululle ja Mikkelin kaupungin koulukuljetuksiin.
Huoltaja ei voi itse tilata koulukuljetusta eikä tehdä muutoksia kuljetusreittiin.


Mikkelin kaupunki
Koulukuljetukset
Maaherrankatu 9 – 11, PL 278, 50100 Mikkeli

koulukuljetukset@mikkeli.fi


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle