Tiedote Urpolan koulun sisäilmasta

Urpolan koululle on perustettu kiinteistökohtainen sisäilmatyöryhmä 10.4.2017.

Moniammatillisen työryhmän tehtävänä on päättää tehtävistä selvityksistä, tutkimuksista, korjaustoimenpiteistä sekä seurantatoimista. Ryhmä myös seuraa sovittujen toimenpiteiden toteutusta.
Mikkelin kaupunkiympäristölautakunta päätti kokouksessaan 26.6.2018 § 82, että Urpolan koulussa suoritetaan kesän aikana korjaukset sisäilmaongelman poistamiseksi.


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille