Nälkäpäiväkeräys Tuppuralan koulussa 13.9.2012


Julkisesti