Tiedote sisäilmaan liittyen

Koulussa suoritetaan sisäilmastoon liittyviä tutkimuksia osassa tiloja syyslomaviikolla (vk43). Tutkimuksia tehdään, koska pienellä osalla käyttäjistä on ollut oireita, jotka osaltaan täyttävät sisäilmaoireisiin liittyviä tunnuspiirteitä. Tilojen käyttöä ei ole tarpeellista tässä kohtaa rajoittaa. Pidämme käyttäjät sekä sisäilmatyöryhmän ajan tasalla tilanteesta.
27.9.2016

Terveisin
Jussi Hietala,
kunnossapitoinsinööri,
Tilakeskus


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle