Opiskeluhuollon henkilökunta Rantakylän yhtenäiskoululla

Rantakylän koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen tiedoksi Essoten opiskeluhuollon tiimiläiset, heidät tavoittaa parhaiten Wilma-viestillä


Koulupsykologi Samu Hannukkala, p. 040 359 9547

Koulukuraattori Annamaija Korhonen, p. 040 359 9018

Kouluterveydenhoitaja (luokat 1-5) Pia Liimatainen, p. 044 794 4669

Kouluterveydenhoitaja (luokat 6-9) Pekka Ruhtinas, p. 044 794 4654

Perheohjaaja Riikka Koponen on osa Essoten kasvatus- ja perheneuvonnan 7-12 -vuotiaiden perhetiimiä ja häneen voitte olla myös suoraan yhteydessä. Kasvatus- ja perheneuvonnasta annetaan tukea ja neuvontaa lapsen hyvinvoinnin, yksilöllisen kasvun ja myönteisen kehityksen edistämiseksi, vanhemmuuden tukemiseksi sekä lapsiperheiden omien voimavarojen vahvistamiseksi.

Perheohjaaja Riikka Koponen, p. 040 359 7353

ystävällisin terveisin,
Leila Hammarberg
Oppilas- ja opiskeluhuollon palveluesimies, Mikkeli
040 359 7370
leila.hammarberg@essote.fi


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle