Olkkolan koulun neuvottelukunta vuosille 2020-2023 järjestäytyi 28.10.2020

Olkkolan koulun uusi neuvottelukunta piti järjestätymiskokouksen 28.10.2020. Puheenjohtajaksi valittiin Janne Hakulinen, varapuheenjohtajaksi Virve Pajunen ja sihteeriksi Pirjo Tiusanen.

Paikalla: Pirjo Tiusanen, Janne Hakulinen, Virve Pajunen, Anssi Kirjalainen ja Hanna-Kaisa Pylkkänen

Puheenjohtaja: Hanna-Kaisa Pylkkänen

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Hanna-Kaisa Pylkkänen klo 18.01.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Kaisa Pylkkänen.

4. Neuvottelukunnan järjestäytyminen

Olkkolan koulun neuvottelukunta 2020-2023

Jäsenet ja varajäsenet:

Janne Hakulinen, varajäsen Henri Valkonen

Virve Pajunen

Veera Haimilahti

Pirjo Tiusanen

Anssi Kirjalainen (opettajajäsen), varajäsen Kati Partanen

Suvi Kuusisto (henkilöstöjäsen), varajäsen Eeva-Liisa Ehrnrooth

Hanna-Kaisa Pylkkänen (asiantuntijajäsen) 

                  

5. Neuvottelukunnan toiminnan suunnittelua

Lukuvuosisuunnitelman esittelyssä käsiteltiin mm. tukitoimia, oppilaiden osallistamista, koulun saamaa korona-avustusta, kehittämiskohteita, monialaisia opintokokonaisuuksia ja koulun tapahtumia. Lukuvuosisuunnitelma on luettavissa wilmasta. Eteläisen koulualueen tavoitteena mainittiin uuden koulun rakentaminen ja suunnittelu. Koulun henkilöstö osallistuu uuden aluekoulun koulutustilaisuuksiin lukuvuoden aikana.

Koulun yhteisiä tapahtumia rajoittaa pandemia. Koulun oppilaskunta järjestää pikkujoulut oppilaille 22.12.2020 ja joulujuhlan tilalla on kauneimmat joululaulut.

Neuvottelukunnan toiminta on keskeinen osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä vanhempainiltojen lisäksi. Neuvottelukunnan agenda tulevalle lukukaudelle ja kolmivuotiskaudelle voisi sisältää kevätlukukaudelle suunniteltavaa iltakoulua ja alueen koulujen yhteisiä neuvottelukuntien tapaamisia uuden aluekoulun suunnittelun näkökulmasta. Mahdollisuuksien mukaan neuvottelukunta voisi järjestää yhteisiä kokouksia ja tapahtumia muiden koulujen (Urpola ja Olkkola) kanssa.
 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 20.1.2020 klo 18.00.
 

7. Muut asiat

Eteläisen aluekoulun suunnitteluvaihe:

Kunhan toiminnalliset ja tekniset kuvaukset on saatu valmiiksi, seuraa kilpailutus, jonka pitäisi olla kevääseen mennessä tehty. Uuden koulun suunnittelusta on tehty yksi kysely, jonka kautta kuka tahansa voi tuoda esiin toiveitaan. Kysely löytyy Mikkelin kaupungin kotisivuilta Eteläisen aluekoulun sivustolta.
 

8. Kokouksen päättäminen.

Kokous päättyi klo 19.04.