Tietoturvaan tiukennus toukokuussa

EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR) aletaan soveltamaan 25.5.2018 alkaen ja tämä tuo muutoksia esimerkiksi huoltajien Wilman käyttäjätunnuksiin.Tietosuoja-asetuksen myötä tulee siirtyä kokonaan huoltajien henkilökohtaisiin tunnuksiin. Jatkossa jokaisen käyttäjätunnuksen takana pitää siis olla yksilöllinen henkilö, joten yhteisiä ns. “vanhanmallisia” Wilma-tunnuksia ei saa enää käyttää.

 

 

Huoltajien tulisi muuttaa yhteiset tunnuksensa henkilökohtaisiksi seuraavan lukuvuoden alkuun mennessä. Nyt keväällä riittää se, että kouluilla on suunnitelma miten tunnusten päivittäminen toteutetaan.

 

Yhteinen huoltajatunnus muutetaan henkilökohtaiseksi Wilmassa vanhan tunnuksen pohjalta. Huoltajat voivat tehdä muutoksen siis pääosin itse.

 

Yhteisen huoltajatunnuksen muuttaminen henkilökohtaiseksi

 

Jos esim toinen huoltajista ei tiedä vanhan tunnuksen salasanaa tai hän ei ole käyttänyt tunnusta aikaisemmin, tulee hänelle luoda avainkoodi, jolloin huoltaja pääsee luomaan uuden tilin itselleen. Avainkoodin kautta muodostuu aina uusi tili, jolle ei siirry aikaisemmat Wilman viestit.

 

Wilma-tunnuksen teko avainkoodin avulla (huoltajat)

 

Uudentyyppiseen, henkilökohtaiseen Wilma-tunnukseen voi yhdistää saman tunnuksen alle useamman lapsen Wilmat. Huoltaja muuttaa ensin yhden Wilma-tunnuksen henkilökohtaiseksi (sähköpostimuotoiseksi) tunnukseksi. Tähän uuteen tunnukseen voidaan sitten lisätä perheen muut lapset. Tämä onnistuu niissä tapauksissa, joissa perheen lasten tiedot ovat saman MultiPrimuksen sisällä.

 

Tunnusten yhdistäminen: roolin lisääminen