MIKKELIN KAUPUNGIN PERUSKOULULAISTEN MAKSUTTOMAT JOUKKOLIIKENNEMATKAT JATKUVAT LUKUVUODELLE 2018 – 2019


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle

Pysyvät tiedotteet