KOULUKULJETUSJÄRJESTELYISTÄ TIEDOTTAMINEN

Lopulliset kuljetussuunnitelmat ovat valmiina perjantaina 5.8.2016. Tämän jälkeen kuljetusten liikennöitsijöiden yhteystiedot tulevat tiedoksi kouluille. Välitämme tiedon teille huoltajille wilman kautta heti maanantaina
8.8.2016


Julkisesti, opettajille, henkilökunnalle ja huoltajille

Pysyvät tiedotteet