Muistio Moision koulun neuvottelukunnan järjestäytymiskokous 27.10.2020

Moision koulun neuvottelukunta vuosille 2020-2023 järjestäytyi 27.10.2020

 

Paikalla: Anni Pietarinen, Kirsi Rajantie, Mirka Lähdeniemi, Salla Kuutti, Pirkka Ohlis, Maisa Kakriainen, Leena Teinilä, Tuija Kokkonen, Heidi Karvinen ja Hanna-Kaisa Pylkkänen

Puheenjohtaja: Hanna-Kaisa Pylkkänen

1. Kokouksen avaus

Kokouksen avasi Hanna-Kaisa Pylkkänen klo 18.00.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen puheenjohtajan valinta

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Hanna-Kaisa Pylkkänen.

4. Neuvottelukunnan järjestäytyminen

Moision koulun neuvottelukunta 2020-2021

Jäsenet ja varajäsenet:   

1.lk      Anni Pietarinen ja varalla Kirsi Rajantie

2. lk     Mirka Lähdeniemi ja varalla Aki-Pekka Pulkkinen

3.lk      Salla Kuutti ja varalla

4.lk      Pirkka Ohlis ja varalla Heidi Karvinen

5.lk      Maisa Kakriainen ja varalla Heidi Nironen

 

opettajajäsen: Leena Teinilä ja varalla Hanna Paso

henkilöstöjäsen: Tuija Kokkonen, varalla Susanna Huovinen

asiantuntijajäsen: Hanna-Kaisa Pylkkänen

5. Neuvottelukunnan toiminnan suunnittelua

Lukuvuosisuunnitelman esittelyssä käsiteltiin mm. tukitoimia, oppilaiden osallistamista, koulun saamaa korona-avustusta, liikkuvaa koulua, kirjastoyhteistyötä, it-opetusta, luokkien vastuutehtäviä, valinnaisaineita, monialaisia opintokokonaisuuksia, kulttuuripolkua sekä oppilasarvioinnin muutoksia. Suurena tavoitteena mainittiin uuden koulun rakentaminen ja suunnittelu.

Neuvottelukunnan toiminta on keskeinen osa kodin ja koulun välistä yhteistyötä vanhempainiltojen lisäksi. Neuvottelukunnan agenda tulevalle lukukaudelle ja kolmivuotiskaudelle voisi sisältää kiusaamisen ehkäisyä ja väkivallattomuuden tukemista sekä yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteen tukemista. Ympäröivän yhteiskunnan uhkat haastavat meitä keksimään keinoja yhteisöllisyyden ja turvallisuuden tunteen tukemiseksi.

Edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamisessa pidetään tärkeänä kerhotoiminnan tukemista mahdollisuuksien mukaan, kodin ja koulun välistä viestintää sekä oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä erilaisilla keinoilla, kuten koulukoirien Irmelin ja Ursulan vierailuilla.

Mahdollisuuksien mukaan neuvottelukunta voisi järjestää yhteisiä kokouksia muiden koulujen (Urpoja ja Olkkola) kanssa.
 

6. Seuraavan kokouksen ajankohta.

Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 8.12.2020 klo 17.30.
 

7. Muut asiat

Eteläisen aluekoulun suunnitteluvaihe:

Kunhan toiminnalliset ja tekniset kuvaukset on saatu valmiiksi, seuraa kilpailutus, jonka pitäisi olla kevääseen mennessä tehty. Uuden koulun suunnittelusta on tehty yksi kysely, jonka kautta kuka tahansa voi tuoda esiin toiveitaan.
 

8. Kokouksen päättäminen.

Kokous päättyi klo 19.15.