Sinulle tarjotaan Lapset puheeksi -keskustelua

Mistä on kyse?

Vanhemmat tuntevat lapsensa parhaiten ja heidän kokemuksensa on kodin ja koulun yhteistyön perusta. Keskustelussa pohditaan lapsen/nuoren näkökulmasta hänen elämäänsä vaikuttavia asioita kuten arjen sujuvuutta ja ystävyyssuhteita sekä lapsen/nuoren hyvinvointia yleensä. Silloin, kun keskustelu käydään yhteistyön alussa, tavoitteena on myös tutustuminen ja ymmärryksen lisääminen puolin ja toisin. Jos yhdessä on toimittu jo pidempään, työntekijä tuo näkökulmaa lapsesta kouluympäristössä, sillä lapsi/nuori voi toimia eri ympäristöissä eri tavoin.

Haluamme tavata teidät Lapset puheeksi -keskustelun merkeissä

Lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksessa
1.-2. luokan ja 7.-8. luokan aikana perusopetuksessa
muina aikoina tarvittaessa
Lapsi / nuori on mukana keskustelussa. Lapset puheeksi -keskustelu sisältää tarpeen mukaan 1-2 tapaamista. Keskustelu korvaa perusopetuksessa ko. vuosina ns. vanhempainvartit.

Mitä keskustelussa tapahtuu?

Keskustelussa keskitytään lapsen/nuoren asioihin. Keskustelu perustuu lapsen ikään ja kehitykseen liittyviin kysymyksiin. Keskustelussa käytetään sanoja vahvuus ja haavoittuvuus.

Lapset puheeksi -keskustelun tarkoituksena ei ole etsiä ongelmia. Keskustelussa voi nousta esiin sellaisia asioita, joiden osalta yhteisen toimintasuunnitelman teko on järkevää.

Jos keskustelussa nousee esiin ulkopuolisen tuen tarve, voidaan järjestää neuvonpito, johon pyydetään mukaan perheen toivomia henkilöitä tarkoituksena sopia hyvinvoinnin tukitoimista lapselle.

Milloin keskustelu käydään?

Keskustelua tarjotaan kaikille 1. luokkalaisten vanhemmille ja keskustelu käydään 1. tai 2. luokan aikana.

Samoin keskustelua tarjotaan kaikille 7. luokkalaisten vanhemmille ja keskustelu käydään 7. tai 8. luokan aikana.

Sovi lapsesi luokanopettajan/ luokanohjaajan/-valvojan kanssa, milloin on sopiva hetki käydä keskustelu.


Lapset puheeksi -keskustelu pohjautuu Toimiva lapsi ja perhe -työmenetelmään.