Eteläsavolaiset perheet toivovat kohtaamista ja tietoa yhdestä paikasta

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma LAPEn ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamkin tekemän vanhemmuuden ja parisuhteen tuen sekä eroauttamisen kyselyn tulokset on purettu. Liitteestä löydätte tiedotteen, jossa on avattu perheiden esille tuomat tarpeet palvelun ja tuen järjestämisessä. Voimme iloisena kertoa, että moneen toiveeseen on jo lähdetty vastaamaan LAPE-muutosohjelman aikana. Alla muutama esimerkki.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle, huoltajille ja johtokunnalle

Pysyvät tiedotteet